Controle van veiligheid van bomen

Als een boom schade aanricht, kan de eigenaar of de beheerder daar volgens het burgerlijk wetboek in sommige gevallen aansprakelijk voor gesteld worden. Heel beknopt gelden volgende regels: om aansprakelijk gesteld te worden, moet de schade het gevolg zijn van een fout of van een gebrek aan de boom (rot, dood hout …). Bovendien moet tussen schade en fout of tussen schade en gebrek een oorzakelijk verband bestaan. Zelfs een onbelangrijk of gedeeltelijk oorzakelijk verband is voldoende om aansprakelijkheid in te roepen. Een vreemde oorzaak (bv. wind) vormt enkel een bevrijdingsgrond voor de aansprakelijkheid als die de enige en volledige oorzaak van de schade is en bovendien redelijkerwijze onvoorzienbaar en onvermijdbaar is. Voorkomen is dus beter dan genezen: wij zijn experts in de controle van veiligheid van bomen.

Visuele controle van de veiligheid van bomen

Bij een boomveiligheidscontrole beginnen we steeds met een visuele controle volgens het systeem van “Visual Tree Assessment” of VTA. Dit is een door Claus Mattheck ontwikkelde methode om bomen grondig te onderzoeken. Interne gebreken kunnen ontdekt worden aan de hand van signalen aan de buitenkant van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert men dus uiterlijke signalen van mogelijke mechanische zwakte. Bij het vaststellen van eventuele gebreken kan men nader onderzoeken.

Als er een verhoogd risico vastgesteld wordt, kunnen we in overleg met de eigenaar en afhankelijk van de situatie, ingrepen doen om het potentiële gevaar te verminderen. Een absoluut veilige boom bestaat niet: hij kan breken en schade veroorzaken zonder ook maar één mechanisch defect te vertonen. Een boom is een levend organisme en dit stelt grenzen aan de beoordelingsmogelijkheden.

Kroonverankering

Naast snoei is één van de mogelijkheden bij potentieel gevaarlijke takken het hangen van een kroonverankering. Dit is een dynamisch systeem dat de potentieel gevaarlijke tak verankert aan andere, sterke en gezonde takken. Het uitbreken van de tak zal niet verhinderd worden, maar in de verankering blijven hangen, waardoor er geen schade aangericht wordt.

Neem contact op voor meer informatie en een offerte.