Aanplanting van bomen

Voor een ideaal praktijkvoorbeeld, lees “Aanplanting van bomen bij de renovatie van brouwerij De Koninck“.

Veel problemen bij aanplanting van bomen zijn te wijten aan een foute keuze van boomsoort.

Om een duurzame keuze te maken, moet men rekening houden met het gewenste eindbeeld en met de standplaats. De beste manier hiervoor is de noodzakelijke eigenschappen van de boom te rangschikken. Die vergelijken we dan met de specifieke eigenschappen van een soort. Daarnaast kunnen we andere wenselijke kenmerken meenemen.

Eisen bij aanplanting van bomen

aanplanting van bomenMogelijke eisen zijn onder andere:

  • grootte en breedte van de boom
  • standplaats
  • kruinvorm
  • takvrije stamlengte
  • kroondichtheid
  • windgevoeligheid
  • strooizoutgevoeligheid
  • uniformiteit, bij meerdere exemplaren
  • ziektegevoeligheid
  • fruit of bloeivorm

De uiteindelijke boomgrootte is een zeer belangrijke parameter bij de keuze van de boomsoort. Hierbij houdt men zowel rekening met de ondergrondse als de bovengrondse beschikbare ruimte. Een te grote boom in een te kleine ruimte zal zeker problemen opleveren, en een te kleine boom in een te ruime omgeving kan elk effect verliezen.

Standplaatseigenschappen bij aanplanting

Ook van groot belang bij de soortkeuze zijn de standplaatseigenschappen. Een boom moet aangepast zijn aan de standplaats waar hij moet groeien. Deze eigenschappen zijn bijvoorbeeld bodemsoort, waterhuishouding, mineralenrijkdom, bodemstructuur, doorwortelbare ruimte en verharding.

Bij het ontwerpen of aanplanten kan de standplaats in zekere mate aangepast worden aan de gewenste boomsoort. Dit kan bijvoorbeeld door te draineren of te irrigeren, door grond te vervangen of door de doorwortelbare ruimte te vergroten met standplaatsvergrotende constructies. Vaak zijn aan dergelijke ingrepen hoge kosten verbonden. Uiteindelijk is het belangrijkste dat boomsoort en standplaats perfect op elkaar afgestemd zijn. Zoniet zal het eindbeeld niet bereikt worden en zullen de onderhoudskosten sterk stijgen.

In overleg met u kunnen wij de geschikte boomsoort of variëteit op de locatie die u wenst aanplanten. We geven de garantie dat als er plantgoed na één groeiseizoen niet is aangeslagen, we het kosteloos komen vervangen. De uitval mag dan echter wel niet het gevolg zijn van nalatigheid, zoals het water geven bij een zeer droog voorjaar.

Neem contact op voor meer informatie en een offerte.

Standplaatsverbetering van bomen

De conditie van de standplaats en het wortelsysteem van de boom heeft een grote invloed op de gezondheid van de boom. Veel problemen zijn dan ook te wijten aan invloeden die deze relatie verstoren zoals de grondwaterstand, bodemverdichting, veranderingen van het grondniveau en aantasting of beschadiging van de wortels.

aanplanting van bomen

Bij vaststelling van problemen en aantastingen van de boom is het daarom van enorm belang dat de nodige aandacht wordt gespendeerd aan de plaats waar de boom wortelt. Bij standplaatsverbetering van bomen kunnen wij zowel een analyse maken van uw bodem, als het oplossen van problemen met de standplaats zoals drainage, opheffen van bodemverdichting of problemen met de voedingsstoffen.

Neem contact op voor meer informatie en een offerte voor het aanplanten van uw bomen.