Bestrijden van ziekten en plagen bij bomen

Vele belagers gebruiken de bomen als waardplant. Een boom maakt nu eenmaal deel uit van het ecologisch systeem. In de natuur bestaat er een natuurlijk evenwicht: sterke bomen overleven en zwakke bomen verdwijnen. In het groen in stedelijk gebied zijn de omstandigheden echter totaal verschillend en is het behoud van elke boom in principe belangrijk. Ziekten en plagen moeten dan ook zoveel mogelijk voorkomen worden en indien mogelijk moet aantasting onder controle gehouden worden. Of er al dan niet actie nodig is, is afhankelijk van de ernst van de aantasting, de agressiviteit van de belager en de hinder die de omgeving hiervan ondervindt.

De aantasting van het groen in stedelijke omgeving is vaak veel ernstiger dan in de natuur omdat er een overvloed aan voedsel voor parasieten bestaat, vooral bij wegbeplantingen van één soort of cultivar. Meestal is de algemene conditie van de bomen ook slechter door verhardingen en onaangepaste standplaatsen. Wortelbeschadiging komt ook vaker voor. Bovendien zijn de vaak verkochte en aangeplante cultivars niet veredeld op resistentie tegen belagers maar op bladvorm en kleur. Als de belagers net als de geplante bomen bovendien uitheems zijn is de kans groot dat de natuurlijke predatoren van de belagers niet aanwezig zijn.

Enkele mogelijke belagers:bestrijden ziekten plagen bij bomen

Niet elke belager is even schadelijk voor de boom. Zo bestaan er schimmels die zich enkel voeden met dood hout en zijn er anderen zoals de reuzenzwam bij beuk, die een gezond exemplaar in een jaar kan vellen. Een juiste identificatie van de ziekte of plaag is daarom van groot belang.

Wij kiezen resoluut tegen het gebruik van pesticiden en vergiften bij de behandeling van zieke bomen en trachten het probleem vanuit ecologisch standpunt te benaderen. Het is immers vaak zo dat de aanwezigheid van predatoren wijst op een ander, dieper liggend probleem dat minder duidelijk zichtbaar is. Zo kan de aanwezigheid van wortelrotschimmels duiden op de voorgaande beschadiging van de wortels. Vanuit ecologisch standpunt zijn we daarom ook bezig met biologische bestrijding van de belagers. Een voorbeeld hiervan is de inzet van lieveheersbeestjes tegen bladluis.

Bestrijding van de eikenprocessierups

Ook de bestrijding van eikenprocessierups behoort tot onze mogelijkheden. Hierbij vermijden we eveneens het gebruik van pesticiden. We maken gebruik van klimtechnieken of eventueel een hoogtewerker om de nesten selectief weg te branden. Voor meer informatie: http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/eikenprocessierups-203.html.

Neem contact op voor meer informatie en een offerte over het bestrijden van ziekten en plagen bij uw bomen.