Bescherming van bomen op de werf

Bij bescherming van bomen op de werf moet gedacht worden aan talrijke rechtstreekse of onrechtstreekse  risico’s op beschadiging:

  • wortelschade
  • bodemverdichting
  • verwondingen aan stam en takken
  • bodemverontreiniging
  • veranderingen in de waterhuishouding
  • grondverzet…

Om bomen succesvol te behouden op een werf, zijn een nauwgezette planning en een goede opvolging van beschermingsmaatregelen onontbeerlijk. Door het gebrek aan kennis en duidelijke richtlijnen, kunnen meer dan de helft van de bomen afsterven binnen de twee jaar na de werken. De resterende bomen overleven vaak in slechte conditie.

Het grootste gevaar is wortelbeschadiging door het aandrukken van de bodem. Dit wordt meestal slechts na enkele jaren zichtbaar. Maar dan wordt niet meer de link gelegd met de aangerichte schade jaren voordien. Een oorzakelijk verband is dan ook meestal moeilijk aan te tonen. De wortelbeschadiging is slechts de eerste stap in een neerwaartse spiraal van conditieverlies en aantastingen.

Als er bomen op de werf moeten behouden blijven, is het aangeraden van bij het begin het planningsproces te laten opvolgen door een gespecialiseerd boomverzorger. Wij voeren de inventarisatie en waardering uit, sturen de planning bij, leggen de nodige beschermingsmaatregelen vast en volgen de naleving op.

Neem contact op voor meer informatie en een offerte voor de bescherming van bomen op de werf.